مقدمه:

در کنار مسائل مربوط به گسترش اسب های فریزین در ایران، فعالیت اصلی این مجموعه، تولید، پرورش، آموزش و فروش اسب فریزین نیز میباشد و بهمین دلیل با شرکت های حمل و بیمه مذاکره کرده تا علاقمندان بتوانند  اقدام به خرید نمایند و این مجموعه هیچگونه مسیولیتی در خصوص حمل، پرداخت هزینه های بیمه و خسارات وارده بر مورد معامله بعد از عقد قرارداد را بر عهده ندارد.

مورد معامله میتواند تولید داخل یا از نمونه های وارداتی باشد.

 

مزایای خرید از این مجموعه:

 علاقمندان و خریداران این نژاد، نگرانی هایی نسبت به موضوعات پس از خرید این نژاد دارند. اما اکنون با حضور این مجموعه در ایران، این نگرانی ها برطرف شده است. مجموعه اسب فریزین ایران واقع در کردان - کرج در استان البرز، بصورت تخصصی و 24 ساعته در راه خدمت رسانی به خریداران و اسب های فریزین آماده هستند. وجود آموزش دهنده های مجرب، خوراک مخصوص اسب فریزین از دیگر مزایای این مجموعه است. نکته قابل توجه، این مجموعه تنها و تنها از اسب های فریزین بصورت تخصصی نگهداری میکند و هیچ نژاد دیگری در این مجموعه نمی باشد.

برنامه ریزی دقیق، نمایش آنلاین اسب ها به خریداران پس از خرید، گزارش آنلاین شرایط اسب، محیطی وسیع از دیگر خصوصیات این مجموعه است. 

 

نحوه اطلاع رسانی در خصوص مورد معامله:

این مجموعه تولیدات خود را در ایران از طریق نمایش اسب ها بصورت حضوری و فیزیکی انجام داده و همچنین عکس و فیلم اسب ها رابرای ایرانیان عزیز، از طریق نمایش فیلم و عکس، از راه وب سایت، با ارایه تمامی مشخصات هر اسب، در صورت تمایل خریداران، با عقد قرارداد در دفتر اين مجموعه در تهران، تولیدات خود را بفروش میرساند.

 

مسیولیت هایی که بر عهده این مجموعه می باشد:

* نماینده این مجموعه در ایران مسیول ثبت قرارداد با خریداران می باشد.

* این مجموعه موظف به تسویه حساب پانسیون مورد معامله تا تاریخ عقد قرارداد است و هیچ گونه مسیولیتی نسبت به پانسیون مورد معامله تا زمان عقد قرارداد بر عهده خریدار نیست.

بدیهی است بعد از عقد قرارداد، کلیه هزینه های پانسیون و نگهداری بر عهده خریدار می باشد.

* تصویر شناسنامه و پاسپورت هر اسب در قرارداد درج خواهد شد و فروشنده تضمین مینماید مورد معامله را دقیقا بر اساس مشخصات ارایه شده تحویل خریدار نماید. 

 * در صورت تسویه کامل توسط خریدار با فروشنده، فروشنده موظف است مدارک مورد معامله را تحویل خریدار دهد.

 

مواردی که خریداران باید در طول قرارداد رعایت کنند:

خریدار موظف به پرداخت کلیه هزینه های بیمه هر اسب می باشد.

 * خریدار موظف به پرداخت قیمت هر اسب و تسویه کامل پیش از حمل اسب ها می باشد.

* خریدار می تواند با پرداخت هزینه ها، تمامی آزمایشات متناسب با کسب اطلاعات در خصوص سلامت هر اسب را پیش از عقد قرارداد انجام دهد. 

* خریدار موظف به ثبت DNA اسب در سازمان اسب فریزین می باشد.

* خریدار موظف است تا در سازمان اسب فریزین عضو شود.

* خریدار موظف است اسب های خودرا بعد از عقد قرارداد بیمه کند. بعد از عقد قرارداد مجموعه اسب فریزین ایران هیچگونه مسیولیتی در خصوص خسارات وارده به مورد معامله برعهده نداشته و شرکت بیمه موظف به پرداخت هزینه ها می باشد.

* مسیولیت و کلیه هزینه های حمل مورد معامله از باشگاه خریداری شده به هر باشگاه دیگر و یا هر کشوری بر عهده خریدار بوده و خریدار موظف به پرداخت کلیه هزینه های حمل به شرکت حمل و نقل می باشد.