شرایط دریافت و صدور مدرک شناسایی اسب ها

دریافت مدارک شامل دو بخش میشود:

1- کره هایی که بتازگی بدنیا آمده اند

2- صدور مدارک المثنی  - پاسپورت و شناسنامه

 

کره هایی که بتازگی بدنیا آمده اند:

* مالکین می بایست عضو سازمان اسب فریزین هلند یا KFPS باشند

* مالک می بایست در طول 6 ماهه اول پس از تولد کره، در جهت بارگزاری میکروچیپ و اخذ مدرک اقدام نماید

* مالک  می بایست دارای برگه کشش که در آن تاریخ و جزییات کشش مشخص شده باشد (برگه کشش رسمی)

* DNA پدر و مادر کره تازه بدنیا آمده می بایست در سازمان بین المللی اسب فریزین یا KFPS موجود باشد. در غیر اینصورت، مالک در خصوص ثبت DNA پدر، مادر و کره توسط KFPS اقدام نماید. 

 

افرادی که درخواست صدور مدارک المثنی دارند:

* مالکین می بایست عضو سازمان بین المللی اسب فریزین یا KFPS باشند.

* شماره چیپ اسب را در اختیار داشته باشند.

* در اختیار داشتن مدرکی که نشاندهنده واردات قانونی اسب مورد نظر به کشور ایران باشد.

* در صورتیکه درخواست صدور یکی از مدارک شناسایی را دارند، بعنوان مثال شناسنامه و یا پاسپورت، می بایست تصویر مدرک دوم را نشان دهند.

 

نکته:

* اسب های فریزینی که دارای مدرک رسمی و مورد تایید سازمان بین المللی اسب فریزین هلند یا KFPS باشند میتوانند در مسابقات رسمی این سازمان شرکت کنند و بجز این مدارک در هیچگونه از مسابقات این سازمان، اجازه حضور نخواهند داشت و همچنین اطلاعات این اسب ها در این سازمان ثبت نخواهد شد

* هزینه های عضویت و صدور مدارک در ابتدا از مالکین دریافت میگردد و سپس نسبت به صدور مدارک توسط مجموعه اقدام میشود

* مالکین محترم میتوانند در خواست خود را به آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند