مجموعه اسب فریزین ایران

نماینده سازمان بین المللی اسب فریزین در ایران

 


   

 

نتایج مسابقات انتخاب برترین های فریزین در سال 2018

 

ثبت یک رکورد جدید توسط Hessel 480

شرایطی سخت در انتخاب سیلمی ها برای آینده بهتر یک نژاد

مشاهده خبر

 

الزام در انجام تست DNA و ژنوم مادیان های فریزین

 

مشاهده خبر