نماینده سازمان اسب فریزین هلند در ایران

مجموعه اسب فریزین ایران
     

 

 در هر سال مراسم آزمون مادیان ها توسط سازمان اسب فریزین هلند برگزار میگردد.

 

دور اول آزمون برای انتخاب مادیان برتر که درجه یک، دو و سه دریافت میکنند. مادیان هایی ک به درجه یک  یا استار رسیده باشند برای مراسم نهایی (مرکزی) دعوت میشوند. 

در این مراسم مرکزی، کره ها، اخته ها نیز حضور پیدا میکنند. 

مادیان هایی با سن 3 سال یا سن بالاتر حق شرکت در این مراسم را دارند و میتوانند به مقام های تاج دار یا مدل (بالاترین درجه برای مادیان های فریزین) دست پیدا کنند. 

در آخر قهرمان این آزمون مشخص میگردد.

 

برای عضویت در سازمان اسب فریزین هلند و یا خریداری اسب فریزین با ما تماس بگیرید

 استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.