نماینده سازمان اسب فریزین هلند در ایران

مجموعه اسب فریزین ایران

      


 

  اسب ها میتوانند منظور خود را برسانند؟ 
  
   
 درساژ چیست؟

رنگ اسب ها

   
   
 اسب ها پشت سرشان را بهتر می بینندتخم های موجود در مدفوع اسب ها هم می تواند مفید باشند
   
   
 تاثیر صدا و لحن انسان بر روی اسباسترس خود را با سوارکاری کاهش دهید
   
   
 تقویت روح و جسم با اسب سواریاستفاده از الکترولیت در هنگام مسابقه
   
   
 سوخت و ساز و متابولیزم بدن اسبتاثیر اسب درمانی در کاهش علایم پرخاشگری بیماران روانی
   
   
 تاثیر تماشاگران بر روی میزان استرس اسب و سوارکاراسب ها در کنار انسان های مضطرب آرامش بیشتری دارند
   
   
 مقایسه تربیت اسب به روش مثبت و منفیمشکل اسب ها در سازگاری با یکدیگر
   
   
 اسب درمانیآیا فضولات پرندگان می تواند سبب بیمار شدن اسب شود؟
   
   
  ترس اسب ها از رنگ آبی اسب های جوان منش را از اسب های مسن تر می آموزند
   
   
  ارتباط چشمی با اسبخوابیدن اسب، چرا و چگونه؟
   
   
 چه گیاهانی برای اسب سمی است؟اسب نژاد دره شور یا شیرازی
   
   
 اسب با دمش چه میگوید؟نگهداری از کلاه سواری