فت فان

فروشی افزودن به پسندها
فت فان
vet2256
vet2283
vet2288
vet2294
شماره تماس09122350584
0031648484574
www.friesianhorse.ir
جابجایی: ---
تاریخ انتشار ۱۳۹۵-۱۰-۱۴ ۱۵:۰۴:۰۳
ایجادشده توسط

توضیحات

تحت آموزش

بسیار زیبا

خط خونی قوی با قدم های بسیار زیبا

بلندی قد 164

جزئیات خاص

سال تولد: 2014
رنگ: ---
بلندی قد: 164

موقعیت

هلند

جزئیات آگهی

شناسه آگهی:76
نمایش داده شده:77
انقضا: ۱۴۰۰-۱۱-۱۴ ۱۵:۰۴:۰۰

نقشه

رین
فت فان
مایکه
سوفی
مارتین
سیتسه
فمکه
سیناه
رین رین
فت فان فت فان
مایکه مایکه
سوفی سوفی
مارتین مارتین
سیتسه سیتسه
فمکه فمکه
سیناه سیناه