مجموعه اسب فریزین ایران

نماینده سازمان بین المللی اسب فریزین در ایران

 


 

سخنی با منتقدین و مخالفان اسب های فریزین

آیا اسب فریزین یک اسب ورزشی است؟ آیا اسب فریزین مناسب حضور در مسابقات درساژ است؟

 

اخلاقیات در صنعت اسب - انتخاب راه درست از راه غلط

آیا ما در قبال انتخاب ها و برخوردهایمان مسئول هستیم؟

 

الزام در انجام تست DNA و ژنوم مادیان های فریزین

 

مشاهده خبر